• slideshow1slideshow2slideshow3slideshow4

Partneři

Hlavní partner projektu

Nadační fond dětské onkologie KRTEK (NFDO) podporuje práci Kliniky dětské onkologie FN Brno od roku 1999 a je její neoddělitelnou součástí.

Od začátku fungování NFDO Krtek je jeho hlavní prioritou zkvalitnění a zpříjemnění pobytu dětí v nemocnici, péče v průběhu trvání celé léčby, ale i pomoc dětem s návratem do běžného života, prostor k znovu zapojení do kolektivu vrstevníků, jenž bývá díky následkům náročné léčby často velmi komplikovaný.

Dalšími obory činnosti NFDO Krtek je podpora vybavení Kliniky dětské onkologie, výzkumu nejlepších léčebných postupů pro každé dítě, které někdy nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami, podpora vzdělávání zdravotnického personálu. Průběžně podle aktuálních potřeb, vytváříme projekty zaměřené na cílenou pomoc jednotlivým dětem a jejich rodinám. Tato komplexní péče o pacienty umožňuje, aby si děti odnesly do života co nejméně těžkých následků, eventuelně jim je Krtek pomáhá účinně překonávat.

Partner projektu pro SR

Rada mládeže Žilinského kraja (RMŽK) je občianske zduženie založené v roku 2001. Jej členmi je 52 detských a mládežníckych organizácií, neformálnych skupín pracujúcich s deťmi a mládežou, žiackych školskýchrád a mládežníckych parlamentov pôsobiacich na území Žilinského kraja a spoločne zastupujúcich viac ako 17 000 mladých ľudí.

RMŽK pôsobí v neziskovom sektore v oblasti práce s deťmi a mládežou. Poslaním RMŽK je zastupovať oprávnené záujmy detí a mladých ľudí. Prostredníctvom konzultácií a informačnej, metodickej a poradenskej činnosti poskytuje servis svojim členským organizáciám aj mladým ľuďom, ktorí potrebujú pomoc.

Aktivity RMŽK sú dlhodobo zamerané na podporu participácie mladých ľudí, dobrovoľníctva, sociálnej a zdravotnej prevencie, podporu ľudských práv, skvalitnenie života deti a mladých ľudí a na medzinárodnú spoluprácu.

Partner projektu pro ČR

Katedra aplikovaných pohybových aktivit Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci (UP FTK) v současné době garantuje studijní obory Aplikované pohybové aktivity, Aplikovaná tělesná výchova a Ochrana obyvatelstva. Hlavním obsahem pedagogické činnosti je zkvalitňování a rozvoj disciplín aplikovaných pohybových aktivit a speciálních didaktik TV a sportu pro osoby se specifickými  potřebami.

Centrum aplikovaných pohybových aktivit (Centrum APA) je jednotkou Katedry aplikovaných pohybových aktivit FTK UP.

Hlavním smyslem je snaha o praktickou podporu celospolečenské integrace osob se speciálními vzdělávacími potřebami do majoritní společnosti s cílem jejich socializace. V současné době Katedra APA (i v součinnosti s Centrem APA) realizuje jednodenní, víkendové i vícedenní programy v letní i zimní přírodě. Tyto programy jsou zaměřené na pohybové aktivity pro děti i dospělé se sluchovým, mentálním, tělesným, zrakovým postižením ale i na děti s onkologickým onemocněním

Kalendář akcí

AEC v1.0.4

Novinky

V rámci projektu vyšla odborná publikace „Pohybové aktivity v dětské onkologii“

Kniha, která v rámci projektu Krtek v síti vyšla je v České republice první ucelenou odbornou publikací zabývající … [Více...]

Jednodenní školení studentů Střední průmyslové školy chemické, Vranovská 65, Brno

Dne 20.2.2015 se uskutečnilo školení a seminář se studenty čtvrtého ročníku Stření průmyslové školy chemické … [Více...]

Jednodenní školení studentů Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Merhautova 15, Brno

Dne 19.2.2015 se uskutečnilo školení studentů čtvrtých ročníků SZŠ A VOŠZ na Merhautově ulici v Brně. Tématem … [Více...]

Pobyt na Slovensku v Hruštíně – zimní tábor

V rámci končícího projektu "Krtek v síti" se uskutečnila poslední pobytová akce v Hruštíně (SR) v době od 2.2. … [Více...]

Dvoudenní školení Horná Mariková

Jedno z posledních dvoudenních školení projektu Krtek v síti se uskutečnilo ve dnech 14. - 16.1.2015 v Horné Marikové. … [Více...]