• slideshow1slideshow2slideshow3slideshow4

Novinky

V rámci projektu vyšla odborná publikace „Pohybové aktivity v dětské onkologii“

Kniha, která v rámci projektu Krtek v síti vyšla je v České republice první ucelenou odbornou publikací zabývající se problematikou pohybových aktivit v dětské onkologii. Tato publikace je určena nejen pro lékařské a zdravotnické pracovníky, ale i pro pracovníky v oblasti školství a volného času, rodiče, studenty. V současné době i přes vyšší výskyt dětských nádorů v České republice lze konstatovat, že došlo k prudkému nárůstu vyléčených dětí. Specifika léčby a především multidisciplinární pojetí oboru nás nutí zamyslet se, zjistit a dále rozvíjet pohybové aktivity nejen jako prostředek prevence nádorových onemocnění, ale i jako součást léčby. Klíčovou roli hrají také v oblasti volnočasových aktivit realizovaných po jejím ukončení. Pohybová aktivita je přirozenou součástí našeho života. Nejinak je tomu i u dětí s onkologickým onemocněním, které prošly (nebo prochází) dlouhodobou hospitalizací. Má významný vliv nejen na fyzickou stránku člověka, ale i na stránku psychickou a sociální.

Předkládaná publikace seznamuje s problematikou dětské onkologie a zabývá se především využitelností pohybových aktivit v tomto prostředí. Kromě teoretických poznatků a studií zahrnuje také praktické příklady vhodných pohybových aktivit, které lze využít jak během hospitalizace, tak po jejím ukončení.

 

Jednodenní školení studentů Střední průmyslové školy chemické, Vranovská 65, Brno

Dne 20.2.2015 se uskutečnilo školení a seminář se studenty čtvrtého
ročníku Stření průmyslové školy chemické v Brně, na ul. Vranovská 65. Téma
– Pohybové aktivity v dětské onkologii úhlem pohledu Nadačního fondu
dětské onkologie KRTEK. Přítomno bylo 22 studentů oboru aplikovaná chemie,
zaměření farmaceutické substance. Z interakcí a dotazů pokládaných
studenty maturitního ročníku bylo možné dovodit, že je problematika
zaujala, zejména v oblasti pozdních následků onkologické léčby (u dětí a
mladých dospělých) a jejich zmírňování prostřednictvím pohybových aktivit.

 

Pobyt na Slovensku v Hruštíně – zimní tábor

V rámci končícího projektu „Krtek v síti“ se uskutečnila poslední pobytová
akce v Hruštíně (SR) v době od 2.2. do 6.2.2015. Účastníky byly děti po
onkologické léčbě z ČR a SR ve věku od 6 do 15 let. Týden na horách jsme
si všichni dokonale užili, protože bylo hodně sněhu a lyžařský svah s
vleky se nacházel vedle budovy a chat, kde jsem byli ubytovaní. I ti,
kteří lyžovat nemohli, trávili dostatek času venku na bobech nebo na
procházkách. Jeden večer byl věnován plavání v bazénu hotelu poblíž
lyžařského areálu.

A hlavně nesmíme zapomenout na téma letošního zimního tábora – Severní
stezkou aneb velké oravské dobrodružství… Her a soutěží se zúčastnili
všichni, a vlastně i všichni zvítězili…

Jménem dospělých účastníků pobytu (vedoucí, animátoři, lékař, sestra)
děkuji dětem za vytvoření nezapomenutelné atmosféry a za úžasné společné
zážitky.

Za NFDO KRTEK Irena Korvasová Čánská

 

 

Dvoudenní školení Horná Mariková

Jedno z posledních dvoudenních školení projektu Krtek v síti se uskutečnilo ve dnech 14. – 16.1.2015 v Horné Marikové. Školení bylo realizováno pro zdravotnický personál FN Ostrava, konkrétně pro  oddělení dětské hematologie a hematoonkologie. Cílem školení bylo představení vybraných pohybových her a jejich uplatnění v praxi, představení sportovně kompenzačních pomůcek, diskuze nad využíváním těchto aktivit v nemocničním prostředí a v neposlední řadě modifikace a využití her psychomotorických, seznamovacích, odpočinkových, týmových a dalších. Školení se zúčastnilo 17 osob.

Konference Pohybové aktivity v dětské onkologii

Světově proslulý Lednicko-valtický areál hostil v posledních listopadových dnech (27. – 28.11.2014) významnou konferenci projektu Krtek v síti. Přednášky, posterová sekce a další aktivity českých i slovenských odborníků přilákaly na jih Moravy přes stovku účastníků. Tato konference byla věnována zejména významu aplikovaných pohybových aktivit při prevenci a podpůrné léčbě dětí s onkologickým onemocněním s přesahy do ostatních dlouhodobých onemocnění a zdravotních postižení. O zahájení se postaral profesor Jaroslav Štěrba, přednosta Kliniky dětské onkologie Brno a proděkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno. Moderování konference se pak zhostili Mgr. Tomáš Vyhlídal a MUDr. Tomáš Kepák. Prezentovány byly mimo jiné výsledky česko-slovenského projektu Krtek v síti, veselým zpestřením bylo představení zdravotních klaunů nebo vystoupení cyklisty Josefa Zimovčáka, který do přednáškového sálu dorazil s historickým vysokým kolem.

Rekondiční prodloužený víkend pro rodiny s dětmi v Terchové

Již tradičně se ve dnech 13. – 16.11.2014 uskutečnil podzimní prodloužený rekondiční víkend pro rodiny s dětmi po onkologické léčbě, tentokrát na Slovensku, v hotelu Gavurky v Terchové. Pro velký zájem rodin z České republiky, přesahující možnosti projektu, jsme byli nuceni vybrat ty rodiny, které mají děti těsně po léčbě nebo se ještě pobytů nezúčastnily. Nakonec si pobyt v Terchové společně užilo celkem 15 rodin z ČR a SR. Pohybové a herní aktivity pro dospělé i pro děti připravili studenti Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. K dispozici jsme měli i prostory Relaxcentra Terchovec nedaleko hotelu, kde si děti s rodiči mohli nejen zaplavat v bazénu, ale i zahrát bowling, squash a využít tělocvičnu pro míčové a jiné hry. Počasí nám celkem přálo, procházky po okolí do Jánošíkových Dier a na Vrátnou dolinu ti zdatnější lehce zvládli a zbývající se mohli zapojit do hledání pokladu nebo do skalního golfu. Slovenští kolegové ve večerních hodinách s rodiči a s dětmi vedli výtvarné dílničky. Věříme, že si všichni aktivně odpočinuli, uzavřeli nová přátelství a načerpali sílu pro další mnohdy nelehký boj se zákeřnou nemocí.

Konference projektu Krtek v síti

V termínu od 27. do 28. 11. 2014 se uskuteční konference zaměřená na „Pohybové aktivity v dětské onkologii“.  Tato konference bude hostit pozvané řečníky z České a Slovenské republiky.  V příloze uvádíme harmonogram konference a seznam řečníků.

Harmonogram konference

Dvoudenní školení ve Vojkovicích

V Jihomoravském kraji se uskutečnilo ve dnech 30.10. – 1.11.2014 dvoudenní školení pedagogických pracovníků. Školení bylo zaměřeno na řešení problematiky pohybových aktivit v dětské onkologii. Cílem školení bylo sdílení zkušeností s danou problematikou na národní a mezinárodní úrovni. Součásti školení byl i „kulatý stůl“ zaměřený na témata strategických dokumentů, sportovně kompenzačních pomůcek a celkové podpory pohybových aktivit ve vztahu ke zdraví dětského pacienta. Školení se účastnilo 20 účastníků.

 

XXIV. Konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky

Ve dnech 10. – 12.10. 2014 se v Olomouci uskutečnila další pravidelná konference dětských hematologů a onkologů. Na této významné konferenci nemohli chybět ani zástupci projektu Krtek v síti, kteří zde prezentovali své příspěvky v rodičovské a sesterské sekci.

Aktivity projektu Krtek v síti představeny na konferenci v Českých Budějovicích

Dne 25. 9. 2014 byly aktivity projektu Krtek v síti představeny na vědecké konferenci Disportare v Českých Budějovicích. V sekci Biomedicína byla řešena problematika onkologického onemocnění ve vztahu k pohybovým aktivitám. Tato problematika je z dlouhodobého hlediska řešena právě tímto projektem.

Vydarený letný pobyt na Orave

Mnoho zážitkov si odniesli deti po vydarenom letnom rekondično-pohybovom pobyte allias letnom tábore. Dňa 23. augusta 2014 sa 40 detí s onkologickým ochorením a ich 50 kamarátov rozlúčili s krásnym prostredím Ranča u Edyho, ktorý je na brehu Oravskej priehrady. Pohybové aktivity, ktoré pacientom pomáhajú pri ich liečbe sa realizovali každý deň na inom virtuálnom mieste sveta. Continue reading

O týždeň začíname…

Štyridsať detí s onkologickým ochorením sa od 9.-23. augusta 2014   stretne v Námestove na Ranči u Edyho na svojom letnom rekondično-pohybovom pobyte. Na  deti čaká bohatý program, počas ktorého virtuálne obletia celý svet. Continue reading

Dvoudenní školení v Piešťanech

Projekt Krtek v síti zrealizoval další dvoudenní školení (25. – 27.8.2014), které se uskutečnilo v krásném prostředí Rybářského dvora v Piešťanech. Cílem školení bylo seznámení se s aplikovanými pohybovými aktivitami, vyzkoušení si sportů pro osoby se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Školení se zúčastnilo 20 pracovníků v oblasti volného času.

Dvoudenní školení v Námestovo

Projekt Krtek v síti zrealizoval další dvoudenní školení. Školení se uskutečnilo 13. – 15.6.2014 na kraji Oravské přehrady v nádherném areálu Ranče u Edyho. Tentokráte bylo zaměřeno na metodiku vedení ozdravných pobytů, přípravu programu pro dané akce a řešení specifik outdoorových pohybových aktivit. Školení se zúčastnilo 16 osob z České a Slovenské republiky, které byly vyškoleny pro práci vedoucího ozdravného pobytu dětí s onkologickým onemocněním.

Jarní rodinný víkend v Luhačovicích

Od 22. do 25. května  jsme se opět sešli na prodlouženém jarním víkendu s rodinami onkologicky léčených dětí. Tentokrát jsme pro pobyt vybrali krásné lázeňské město Luhačovice. Stovka dětí a dospělých si přijela odpočinout a nabrat sílu po náročné léčbě, některým bylo dokonce umožněno zúčastnit se pobytu i během léčby.  Program, který byl na míru připraven právě pro tyto děti, nabízel sportovní i výtvarné vyžití a tak si na své přišel opravdu každý. Večerní  procházky po okolí, posezení  a wellness tak jen korunovaly skvěle prožité dny.

Zástupci projektu Krtek v síti z FTK UP v Senátu Parlamentu České republiky!

Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice pořádal za podpory České asociace Sport pro všechny, která je jedním z důležitých spolupracujících partnerů projektu Krtek v síti, slyšení na téma pohybová gramotnost. Záměrem tohoto slyšení bylo upozornit na naléhavý společenský problém, kterým je nedostatek pohybové aktivity populace v České republice. Byla přednesena a projednána klíčová zjištění a formulována doporučení směřující do legislativní oblasti. Tohoto slyšení se účastnili i pozvaní zástupci projektu Krtek v síti z FTK UP Mgr. Tomáš Vyhlídal a Mgr. Ondřej Ješina, Ph.D., který měl v senátu přednášku na téma „Podmínky pro školní TV a volný čas osob se speciálními potřebami“. Toto téma se významně dotýkalo i problematiky onkologického onemocnění a začleňování dětí, žáků a studentů s onkologickým onemocněním do integrované tělesné výchovy a volnočasových aktivit.

 

Dvoudenní školení v tošovickém HEIparku

Školení s Krtkem v síti, které bylo 15. – 17.5.2014 realizováno ve spolupráci s Asociací pracovníků speciálně pedagogických center, se zúčastnilo celkem 19 osob. Jednalo se nejčastěji o pedagogické a rehabilitační pracovníky. Zázemí nám poskytl tošovický HEIpark, který byl i v nevlídném počasí velmi vlídným zázemím pro praktické i teoretické programy. Třídenní program byl rozdělen do organizačního úvodu doplněného uplatněním nových moderních počítačových technologií v procesu začleňování dětí a žáků se zdravotním postižením a znevýhodněním. Důraz byl kladen na uvědomění si specifik práce v kontextu druhotných následků onkologické léčby, kterými je často i zdravotní postižení a další zdravotní oslabení. Druhý den byl velmi intenzivní. Účastníky čekalo seznámení se s aktivitami projektu Krtek v síti a dalšími projekty Centra APA. Mohli si sami „osahat“ a vyzkoušet nejrůznější méně známé sportovní a didaktické pomůcky. Seznámili se s aktivitami realizovatelnými bez ohledu na velké prostory hřišť a sportovních hal. Jednalo se nejčastěji o hry na rozvoj psychomotoriky a vybraných pohybových schopností, cílové sporty a jednoduché hry pro dva a více hráčů. Zajímavou součástí pak byl i kulatý stůl, který umožnil diskusi a sdílení zkušeností pracovníků speciálně pedagogických center, zástupců organizací v neziskovém sektoru, rehabilitačních a dalších pedagogických pracovníků škol primárně určených žákům se SVP, ale i z integrovaného prostředí běžných škol.

Školení studentů na UTB ve Zlíně

Dne 25. dubna 2014 se na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně uskutečnila vyzvaná přednáška Mgr. Kateřiny Doležalové, která byla určena studentům 1.ročníku magisterského studia oboru Management ve zdravotnictví. Této přednášky se zúčastnilo 16  studentů. Přednáška byla zaměřená na oblast paliativní péče, kterou v rámci následné péče realizuje pod záštitou Nadačního fondu dětské onkologie KRTEK Klinika dětské onkologie FN Brno.

Školení lékařských a zdravotnických pracovníků ve Valašském Meziříčí

Aktivity projektu Krtek v síti jsou v plném proudu, a tak tu máme další školení!

Dne 28.3.2014 se uskutečnilo ve Valašském Meziříčí školení pro lékařské a zdravotnické pracovníky nemocnice Valašské Meziříčí. Obsahem školení bylo seznámení se s aplikovanými pohybovými aktivitami, vyzkoušení si sportů pro osoby se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním a řešení pohybových aktivit v oblasti nemocničního prostředí. Školení se zúčastnilo 18 osob z řad lékařů a zdravotních sester.

Zimní tábor 2014 v Beskydech na Grúni

Tradiční zimní rekondiční pobyt pro děti ve věku od 6 do 15 let, tzv. „zimní tábor“, proběhl letos v termínu od 1.3. do 8.3. 2014 v Beskydech na Grúni. Zúčastnilo se ho třicet dětí a sedm dospělých. Bohužel, na místě nebyl sníh, takže z plánovaného lyžování sešlo. Přesto byl náš program, připravený hlavním a programovým vedoucím Janem Doležalem, více než nabitý. Dobývali jsme totiž Severní pól. A stálo to za to. Sníh nám ani moc nechyběl, protože poklady a zasypaní polárníci se dají hledat na loukách a v lese i za jarního počasí. Celodenní pěší výlet na přehradu Šance nás vyčerpal jen natolik, že nám o to víc chutnala večeře. Věříme, že nově uzavřená přátelství nám vydrží stejně dlouho, jako ta z minulých let. Těšíme se, až se zase všichni společně setkáme.

Další školení projektu Krtek v síti

Dne 14. 2.2014 se uskutečnilo na půdě Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci další školení studentů oboru ATV a APA v oblasti onkologické prevence a pohybových aktivit. Školení se zúčastnilo 24 studentů a bylo zaměřeno převážně na oblast pohybových aktivit využitelných při resocializaci dětí s onkologickým onemocněním, na strategické dokumenty v oblasti primární prevence, na přehled sportovně kompenzačních pomůcek pro osoby se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním a další.

Školení pro studenty oboru aplikovaná tělesná výchova a aplikované pohybové aktivity

Dne 2. 12.2013 se uskutečnilo na Fakultě tělesné kultury školení studentů oboru ATV a APA v oblasti onkologické prevence a pohybových aktivit.  Školeni se uskutečnilo ve dvou dvouhodinových  blocích a účastnilo se ho celkem  33 studentů.

Školení v Luhačovicích pro Krtka v síti

Ve dnech 28. – 30. 11. 2013 měli účastníci školení v Luhačovicích, které se konalo jako jeden z mnoha výstupů projektu Krtek v síti, možnost vzdělávat se, prezentovat svoje vlastní profesní zkušenosti, ale především sdílet společně problematiku volného času, pohybových aktivit a dětí se zdravotním znevýhodněním a postižením. V rámci projektu Krtek v síti bylo, bez ohledu na finanční stránku, podpořeno více než 20 osob. Většina z nich byli členové partnerských organizací, pedagogičtí i řídící pracovníci, instruktoři pracující ve školských organizacích, ale i zástupci komerčního a neziskového sektoru. Hlavními tématy, se kterými se účastníci mohli seznámit, byly především volnočasové pohybové aktivity a vzdělávání pracovníků pro tuto oblast; stav a tendence vývoje v oblasti podpory aplikovaných pohybových aktivit na úrovni volného času, školní tělesné výchovy i sportu; spolupráce komerčního sektoru a organizací řešících služby pro děti a mládež se zdravotním znevýhodněním, případně postižením; propojení monitorovacích nástrojů pro podporu teorie i praxe.
Po tři dny školení, které se snažilo o spojení teorie a praxe, bylo obrovskou devizou mimo jiné celkově vytvořené klima, které podpořili i zaměstnanci hostující vily Antoaneta v Luhačovicích. Toto místo se ukázalo jako vynikající místo pro realizaci podobně akce s menším počtem účastníků (do 40 osob). Velmi děkujeme moderátorům jednotlivých sekcí, účastníkům s vlastními příspěvky do diskuse a prezentacemi, stejně jako zapisovatelům. Doufáme, že informace sdílené na tomto školení budou účastníkům prospěšné a zároveň, že toto setkání předznamenává další spolupráci, která pomůže podpořit zapojení dětí s onkologickým onemocněním, ale i jiným zdravotním znevýhodněním a postižením do pohybových aktivit, a tím zlepšit jejich kvalitu života a celkové zdraví.

Pobyt pro rodiče s dětmi Malá Morávka 21. – 24.11.2013

Jako každý rok jsme se sešli v krásném horském prostředí Jeseníků, abychom si společně odpočinuli, popovídali, procvičili tělo i ducha a vyrobili něco výjimečného na památku. Pobyt jsme začali netradičně, ale o to zajímavěji přednáškou pana Josefa Zimovčáka z projektu Na kole dětem. A tak jsme se hned na úvod přesvědčili, že letošní pobyt bude stejně jako ty předešlé o radosti a úsměvech našich dětí. Během 4 dnů si přišel na své jistě každý z nás. Hry pro nejmenší střídaly fotbálek, ti nejstatečnější se vydali na stezku odvahy. Někteří po náročném nordic walkingu relaxovali v sauně, ti nejodvážnější a hudebně nadanější si vyzkoušeli karaoke a po celý den jsme se za výborného vedení Dany a Hanky snažili o malované hrnečky, drátěné svícny i náramky.  Pobyt nabitý pohybem, povídáním a krásným počasím dovolil většině dospělých zapomenout alespoň na chvíli na starosti a děti si dokázaly, že ani po náročné léčbě neztratily nic ze své šikovnosti a že se umí radovat z maličkostí.

XXIII. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky

Ve dnech 25. – 27.10.2013 se v Ostravě uskutečnila významná konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky. Této konference se účastnili i pracovníci projektu FTK UP, kteří zde seznamovali pracovníky v oblasti zdravotnictví s projektem Krtek v síti. Během konference došlo k jednáním a diskuzím o možnosti zapojení se do projektu jak zdravotnických pracovníků, tak i rodičů.

Schůzka projektových týmů

V úterý 22. 10. 2013 se v Brně od 10 hodin uskuteční schůzka projektových týmů.

Předpokládaný program:

  1. MZ2 (informace o aktuálním stavu, problémy, neuznané náklady, podání info o tvorbě souhrnné MZ2)
  2. Informace o současném stavu financí (především RMŽK)
  3. Informace o aktivitách partnerů za poslední 3 měsíce
  4. Plán aktivit partnerů do konce roku 2013
  5. Rekapitulace indikátorů (celkových/uskutečněných) za jednotlivé partnery ke dni 22.10.2013
  6. Přípravy velkých akcí (Malá Morávka, tábor Grůň…)
  7. Různé

…aby deti zdravé boli a žiarivé oči mali

Týmto mottom  bol poznačený pohybovo-rekondičný pobyt detí  počas a po onkologickej liečbe, ktorý sa v kruhu svojich rodín stretli od 25.- 29.septembra 2013 v Terchovej. Pohybové a kreatívne aktivity na pobyte viedli k skvalitneniu života pacientov a upevňovaniu rodinných vzťahov narušených liečebným procesom. Continue reading

Hurá do Terchovej

Dnes začíname s pohybovo-rekondičným pobytom v krásnom prostredí Terchovej na Slovensku. Tešíme sa na 15 slovenských a českých rodín 🙂 Continue reading

Fotografie z letního tábora

Fotografie z letního tábora naleznete na FLICKRu.

1. část2. část3. část

Letní tábor právě probíhá

Sedmnáctého srpna jsme odjeli na letní tábor do Beskyd. Máme za sebou úspěšně první třetinu tábora a tak se můžete podívat na některé fotografie z činnosti dětí. Celo-táborová hra Stopami statečných se nese v duchu významných osobností.

Foto zde.

Zítra odjíždíme …

V sobotu 17. 8. 2013 odjíždí celkem 87 dětí na letní rekondiční pobyt (letní tábor) do Beskyd. Užijeme si společně krásné prostředí rekreačního střediska Ondrášův dvůr a jeho okolí. Počasí nám zatím přeje, a tak se už těšíme.

Informace k letnímu táboru 2013

Letní tábor se uskuteční od soboty 17. 8. do pátku 30. 8. 2013 v rekreačním středisku Ondrášův dvůr v Bílé-Mezivodí. Veškeré informace si můžete stáhnout zde:

1. pokyny pro účastníky
2. doporučené vybavení
3. posudek o zdravotní způsobilosti (platí 1 rok). Pokud ho již děti mají např. ze školy v přírodě, lyžařského kurzu apod. a nezměnil se zdravotní stav, je možné použít platný posudek a nemusí se vystavovat znovu.
4. prohlášení o bezinfekčnosti a souhlas se zařazením dítěte na akci

Doprava pro děti je zajištěna z Brna (viz pokyny, mapka zde) a dále můžeme nabrat děti v Hranicích na Moravě (konec města směrem na Valašské Meziříčí na čerpací stanici SHELL, ulice Teplická) cca v 13.30 hodin. Mapa zde.

Prosíme ty z Vás, kteří nepovezete děti do Brna, abyste nám oznámili nejpozději do středy 31. 7. 2013, zda budou děti nastupovat v Hranicích nebo zda je dovezete až na tábor – Ondrášův dvůr (mezi 15. – 16. hodinou).

Konference Plzeň – jednání ke strategickým dokumentům

Členové partnera projektu Krtek v síti za Univerzitu Palackého v Olomouci Tomáš Vyhlídal a Ondřej Ješina se zúčastnili ve dnech 18. – 19.6. konference pořádané Ministerstvem zdravotnictví v Plzni s názvem Strukturální fondy ve zdravotnictví – anamnéza, diagnóza, prognóza. Cílem účasti na této akci byla diskuze a jednání k připravovaným strategickým dokumentům zaměřeným převážně na preventivní programy a zdravý životní styl.

Dvoudenní školení zdravotních sester z Kliniky dětské onkologie Brno

V krásném prostředí Pálavských vrchů v obci Pasohlávky se uskutečnilo další školení projektu Krtek v síti pod garancí projektového partnera Katedry aplikovaných pohybových aktivit FTK UP.  Školení bylo tentokráte dvoudenní (7. – 9.6.) a bylo zaměřeno na zdravotní sestry Kliniky dětské onkologie Brno a to z Oddělení jednotky intenzivní péče, Oddělení transplantační a Oddělení standardní.  Cílem školení bylo představení vybraných pohybových her a jejich uplatnění v praxi, představení sportovně kompenzačních pomůcek, diskuze nad využíváním těchto aktivit v nemocničním prostředí a v neposlední řadě modifikace a využití her psychomotorických, seznamovacích, odpočinkových, týmových a dalších. Tohoto školení se uskutečnilo 18 zdravotních sester a daná akce proběhla ve spolupráci s hlavním partnerem projektu Nadačním fondem dětské onkologie KRTEK.

   

Mezinárodní konference APA 2013

Členové projektového týmu FTK UP se účastnili další významné konference, kde došlo k představení aktivit projektu Krtek v síti. Mezinárodní konference se uskutečnila ve dnech 23. – .24.5 2013 na půdě Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity Brno.  Konference byla rozdělena do několika významných sekcí zaměřených na:

1. Aplikované pohybové aktivity v preprimárním, primárním a sekundárním školství v ČR a zahraničí
2. Terciární vzdělávání v oblasti aplikovaných pohybových aktivit v ČR a zahraničí
3. Pohybová rekreace a sport u osob se speciálními potřebami

V rámci projektu Krtek v síti zde byly představeny dva příspěvky zaměřené na:

1. Představení projektu Krtek v síti
2. Životní způsob a jeho vybrané determinanty u dětí s onkologickým onemocněním


 

 

 

 

 

A máme tu další školení – tentokrát v Čadci!

Ve dne 14. 5. 2013 Katedra aplikovaných pohybových aktivit Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Radou mládeže Žilinského kraje uspořádala další školení! Školení bylo realizováno na Střední zdravotnické škole svatého Františka z Assisi a bylo zaměřeno na představení projektu, představení a možnosti využití aplikovaných pohybových aktivit v rámci své budoucí profese pro dané studenty a na představení sportovně kompenzačních pomůcek využívajících se v této oblasti. Školení se účastnilo 46 osob – studentů 1. a 2. ročníku oboru zdravotnický asistent.

Projekt Krtek v síti uspořádal další školení!

Ve dne 30.4. 2013 proběhlo školení na téma Aplikované pohybové aktivity tentokráte na Střední zdravotnické škole v Žilině. Školení se zúčastnilo 29 osob z řad studentů střední zdravotnické školy a jejich pedagogů.

 

Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře

Dne 19. dubna, druhý a poslední den významné konference XXXVII. Brněnských onkologických dnů a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, uspořádala Sekce preventivní onkologie ČOS přednášky pro praktické lékaře. Přednášky se setkaly s velkým zájmem, který po většinu dne převyšoval kapacitu sálu. V rámci projektu Krtek v síti zde také zazněla přednáška na téma „Pohybové aktivity jako součást zdravého životního stylu“, která představila praktickým lékařům význam a vliv pohybových aktivit v rámci prevence nádorových onemocnění.

Školení na Klinice dětské onkologie Brno

Katedra aplikovaných pohybových aktivit, FTK UP, jako partner projektu Krtek v síti, realizovala další odborné školení zaměřené na zdravotnické pracovníky. Tentokrát se školení uskutečnilo na území České republiky a to ve Fakultní nemocnici Brno na Klinice dětské onkologie. Školení bylo zaměřeno na aplikované pohybové aktivity, na představení sportovně kompenzačních pomůcek a na využití vhodných pohybových aktivit během léčby a po léčbě. Proběhla také diskuze ke zhodnocení současného stavu zdravotnického systému ve vztahu k podpoře pohybové aktivity. Školení se zúčastnilo 15 členů lékařského personálu a zpětná vazba potvrdila smysluplnost tohoto školení.

Zimní tábor- Transsibiřská magistrála 2013

V termínu 2.-8.3.2013 se uskutečnil zimní tábor na horské chatě Dům sv. Josefa ve Starých Hamrech. Pobytem nás provázelo krásné slunečné počasí, což dodalo energii nejednomu účastníkovi. Na programu byla celotáborová hra o putování Transsibiřskou magistrálou, ale především lyžování a jiné zimní radovánky. Všichni účastníci si pobyt velice užili, vyzkoušeli si opravdový lyžařský závod a o úsměvy a pohodu nebyla nouze. Všem účastníkům, dětem i dobrovolníkům vedoucím, mnohokrát děkujeme za krásný pobyt a už se těšíme na další.

    

Více fotek ze zimního tábora si můžete prohlédnout zde: http://www.flickr.com/photos/[email protected]/sets/72157632916970744/

 

Zimní tábor

2. – 8. 3. 2013 pojedeme s dětmi na horskou chatu Dům sv. Josefa, která se nachází na hřebeni Gruně (www.dsvj.cz).

Po celou dobu pobytu je pro děti zajištěna zdravotní péče, ale je nezbytně nutné předem probrat možnost pobytu na horách s lékařem.

Pobyt je určen i dětem, které neumí lyžovat.  Pod vedením našich zkušených vedoucích se mohou naučit lyžovat, ale program bude připraven i pro děti, které nebudou chtít lyžovat.

Více informací na emailu: [email protected]

Těší se na vás Krtek:)

Krtci v síti – Beyond the line

Pro naše mladé Krtky chystáme zážitkový program Beyond the lina na horách. Pobyt je určen pro pacienty od 16 let z KDO Brno, KDO Ostrava a pro pacienty ze Slovenska.
Úžasný program si užijete v Hotelu Filipov (turistická část) , na který se můžete podívat zde:http://www.hotel-filipov.com .
Počet míst na víkendu je omezený, a proto prosíme rozhodněte se co nejdříve, nejpozději však do 10.1.2013. Přihlášku a veškeré dokumenty prosíme vyplňte přímo na internetu www.krtek-nf.cz/prihlaska . Pokud Vám nepřišla přihláška můžete si ji vyzvednout i osobně v kanceláři NFDO Krtek nebo vyžádat mailem na [email protected] nebo [email protected] .

Těšíme se na setkání! Vaše krteččí tety  Stáňa, Hanka a další programoví instruktoři z občanského sdružení http://www.m2m.cz/

Kalendář akcí

AEC v1.0.4

Novinky

V rámci projektu vyšla odborná publikace „Pohybové aktivity v dětské onkologii“

Kniha, která v rámci projektu Krtek v síti vyšla je v České republice první ucelenou odbornou publikací zabývající … [Více...]

Jednodenní školení studentů Střední průmyslové školy chemické, Vranovská 65, Brno

Dne 20.2.2015 se uskutečnilo školení a seminář se studenty čtvrtého ročníku Stření průmyslové školy chemické … [Více...]

Jednodenní školení studentů Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Merhautova 15, Brno

Dne 19.2.2015 se uskutečnilo školení studentů čtvrtých ročníků SZŠ A VOŠZ na Merhautově ulici v Brně. Tématem … [Více...]

Pobyt na Slovensku v Hruštíně – zimní tábor

V rámci končícího projektu "Krtek v síti" se uskutečnila poslední pobytová akce v Hruštíně (SR) v době od 2.2. … [Více...]

Dvoudenní školení Horná Mariková

Jedno z posledních dvoudenních školení projektu Krtek v síti se uskutečnilo ve dnech 14. - 16.1.2015 v Horné Marikové. … [Více...]