• slideshow1slideshow2slideshow3slideshow4

Dvoudenní školení v tošovickém HEIparku

Školení s Krtkem v síti, které bylo 15. – 17.5.2014 realizováno ve spolupráci s Asociací pracovníků speciálně pedagogických center, se zúčastnilo celkem 19 osob. Jednalo se nejčastěji o pedagogické a rehabilitační pracovníky. Zázemí nám poskytl tošovický HEIpark, který byl i v nevlídném počasí velmi vlídným zázemím pro praktické i teoretické programy. Třídenní program byl rozdělen do organizačního úvodu doplněného uplatněním nových moderních počítačových technologií v procesu začleňování dětí a žáků se zdravotním postižením a znevýhodněním. Důraz byl kladen na uvědomění si specifik práce v kontextu druhotných následků onkologické léčby, kterými je často i zdravotní postižení a další zdravotní oslabení. Druhý den byl velmi intenzivní. Účastníky čekalo seznámení se s aktivitami projektu Krtek v síti a dalšími projekty Centra APA. Mohli si sami „osahat“ a vyzkoušet nejrůznější méně známé sportovní a didaktické pomůcky. Seznámili se s aktivitami realizovatelnými bez ohledu na velké prostory hřišť a sportovních hal. Jednalo se nejčastěji o hry na rozvoj psychomotoriky a vybraných pohybových schopností, cílové sporty a jednoduché hry pro dva a více hráčů. Zajímavou součástí pak byl i kulatý stůl, který umožnil diskusi a sdílení zkušeností pracovníků speciálně pedagogických center, zástupců organizací v neziskovém sektoru, rehabilitačních a dalších pedagogických pracovníků škol primárně určených žákům se SVP, ale i z integrovaného prostředí běžných škol.

Kalendář akcí

AEC v1.0.4

Novinky

V rámci projektu vyšla odborná publikace „Pohybové aktivity v dětské onkologii“

Kniha, která v rámci projektu Krtek v síti vyšla je v České republice první ucelenou odbornou publikací zabývající … [Více...]

Jednodenní školení studentů Střední průmyslové školy chemické, Vranovská 65, Brno

Dne 20.2.2015 se uskutečnilo školení a seminář se studenty čtvrtého ročníku Stření průmyslové školy chemické … [Více...]

Jednodenní školení studentů Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Merhautova 15, Brno

Dne 19.2.2015 se uskutečnilo školení studentů čtvrtých ročníků SZŠ A VOŠZ na Merhautově ulici v Brně. Tématem … [Více...]

Pobyt na Slovensku v Hruštíně – zimní tábor

V rámci končícího projektu "Krtek v síti" se uskutečnila poslední pobytová akce v Hruštíně (SR) v době od 2.2. … [Více...]

Dvoudenní školení Horná Mariková

Jedno z posledních dvoudenních školení projektu Krtek v síti se uskutečnilo ve dnech 14. - 16.1.2015 v Horné Marikové. … [Více...]