• slideshow1slideshow2slideshow3slideshow4

Krtek v síti

Projekt KRTEK V SÍTI je projektem přeshraniční spolupráce SR-ČR zabývající se problematikou onkologického onemocnění dětí.

Cíle projektu:

1. Vytvořit systém základní podpory pro vytvoření partnerské sítě- dojde k vytvoření partnerské sítě organizací umožňující lepší spolupráci v problematice onkologického onemocnění.

2. Realizace pohybových programů pro děti s onkologickým onemocněním během léčby a po léčbě – díky odbornému vedení těchto programů bude docházet ke zvyšování kvality života dětí s onkologickým onemocněním, jejich sourozenců a rodičů. Dojde také k prohloubení spolupráce partnerských organizací.

3. Školení pedagogických, zdravotnických a dalších pracovníků – pracovníci těchto oblastí získají odbornou způsobilost pro práci s cílovými skupinami. Výrazným způsobem se podpoří udržitelnost projektu.

4. Monitoring současného stavu v oblasti kvality života dětí s onkologickým onemocněním, jejich rodin a profesionálů pracujících v této oblasti – pomocí zjištěných informací se bude daná problematika optimálně a efektivně řešit a rozvíjet.

5. Vytvoření metodických materiálů pro realizaci hlavního cílů projektu-materiály zvýší odbornou orientaci v dané problematice široké veřejnosti.

6. Vytváření podkladů pro tvorbu strategických dokumentů a jejich implementaci na komunální úrovni v cílových regionech – zvýší podporu pro síť pracovišť a její udržitelnost v oblasti měst a krajů.

7. Odborná konference- zajistí informovanost laické i odborné veřejnosti o dané problematice.

Motto projektu: „Práce není jakákoliv činnost, ale jen ta, která mění svět.“ (Václav Bělohradský)

Informace o projektu:

Realizace projektu: 1.8.2012 – 28.2.2015

Cílové kraje:     

–  ČR – Jihomoravský, Zlínský, Moravskoslezský

–  SR – Žilinský, Trnavský, Trenčínský

Hlavní řešitel projektu: Nadační fond dětské onkologie KRTEK

Partner projektu ČR: Katedra aplikovaných pohybových aktivit, FTK UP

Partner projektu SR: Rada mládeže Žilinského kraje

Kalendář akcí

AEC v1.0.4

Novinky

V rámci projektu vyšla odborná publikace „Pohybové aktivity v dětské onkologii“

Kniha, která v rámci projektu Krtek v síti vyšla je v České republice první ucelenou odbornou publikací zabývající … [Více...]

Jednodenní školení studentů Střední průmyslové školy chemické, Vranovská 65, Brno

Dne 20.2.2015 se uskutečnilo školení a seminář se studenty čtvrtého ročníku Stření průmyslové školy chemické … [Více...]

Jednodenní školení studentů Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Merhautova 15, Brno

Dne 19.2.2015 se uskutečnilo školení studentů čtvrtých ročníků SZŠ A VOŠZ na Merhautově ulici v Brně. Tématem … [Více...]

Pobyt na Slovensku v Hruštíně – zimní tábor

V rámci končícího projektu "Krtek v síti" se uskutečnila poslední pobytová akce v Hruštíně (SR) v době od 2.2. … [Více...]

Dvoudenní školení Horná Mariková

Jedno z posledních dvoudenních školení projektu Krtek v síti se uskutečnilo ve dnech 14. - 16.1.2015 v Horné Marikové. … [Více...]